Hakkımızda

  • dsc_0154.jpg

Yönetim odası ve İşlevler

Kova Plaj?, hükümet, ?irketler, komiteler veya bireyler için küçük ve orta ölçekli konferans, i? toplant?lar?, e?itim seminerleri veya resepsiyon için büyük Townsville Konferans & Toplant? odas? / E?itim odas? paketleri içerir.

Grubunuz Kova'da Plajda kalmay? seçerse, Strand ve yerel gece hayat? saatler sonra size bol bol ?ey verece?im.

Yetkili Kova rezervasyon personeli, konaklama, konferans ve resepsiyon tesisleri, tam donan?ml? yemek ve herhangi bir görsel-i?itsel yard?m konusunda size yard?mc? olabilir.

Townsville konferans paketlerimiz hakk?nda daha fazla bilgi için bizimle ileti?ime geçin.